Information Security Policy

Our Information Security Policy

Our company, in its operations, can have confidential information of its customers, such as special access/connection details, access to configuration of critical devices, and communication information details.

Our goal is to ensure the security of the institutions and organizations that we serve and to ensure the security of the information assets that we use for our services.

In this regard, our relationships with our customers, government agencies, and our branches are very valuable.

The continuity of the services we offer, the confidentiality of information we hold, and the integrity of the information assets within our customers or within ourselves have high importance.

For this purpose:

  • We have established the ISO 27001:2013 system, and we are committed to continually improve its effectiveness.
  • We continually monitor the risks and take precautionary measures against risks above acceptable levels.
  • We ensure that our employees have a high level of knowledge of information security.
  • We are committed to fully comply with Turkish laws and regulations.
  • We review this policy annually and keep it up-to-date.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Firmamız faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve şubelerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla:

  • ISO 27001:2013 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
  • TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
  • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

Bilgi Güvenliği politikamızdır.